A  A  A

Trafikksikkerhetsplan - høring

Trafikksikkerhetsplanen for Leka kommune 2018-2021 er lagt ut til rullering.

Innspill til planen bes sendt skriftlig til Leka Kommune,

post@leka.kommune.no .

Frist for innspill er 01.06.2018


Høringsdokumentet ligger her: Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021

[Tilbake]


 Powered by Makeweb