A  A  A

Bredbånd i Leka kommune - HØRING

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.
Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene.
Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.

Leka kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes en utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.
 

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.
 
Følgende områder er identifisert i denne runden:

Leknes -Skråen – Kvaløya-Stein-  Engan / Vågan- Solsem- Haug-  Frøvik og Madsøya.  Det er fra sør-Gutvik til nord-Gutvik og Tørriseng.

 

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 15. juni 2018, innspillene sendes på e-post til post@leka.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Du kan lese om bredbåndsstøtteordninga: HER

Kontaktpersoner for spørsmål: ordfører per.helge.johansen@leka.kommune.no


Kunngjøring skjer kun på Leka kommunes hjemmeside.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb