A  A  A

Fylkesmannens tilrådning av grensejustering på Austra

Fylkesmannens tilrådning er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb