A  A  A

"Nå er det timebestilling som gjelder"

Skatteetaten informerer

"Nå er det timebestilling som gjelder"

 I slutten av juni ble det innført timebestilling på skattekontorene. Dette betyr at du som ønsker å snakke med en veileder på ditt lokale skattekontor, må bestille time på forhånd.

Du kan bestille time via skatteetaten.no, på telefon eller på skattekontoret.

– I dag kan det meste ordnes på skatteetaten.no, og du får svar på dine spørsmål på våre nettsider, Facebook, chat eller telefon. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du må møte på et skattekontor, sier fungerende avdelingsdirektør for veiledning i Skatt Midt-Norge, Lars Solnørdal.

Gjennom timebestilling får de som er pliktig til å møte et bedre tilbud siden de slipper å vente i kø. Ordningen gir også en langt større forutsigbarhet med tanke på når du kan få veiledning, enn tidligere.

– Timebestilling fases inn i ukene som kommer. I denne perioden er det satt av noe ressurser til å håndtere drop-in kunder i tillegg til avtalte veiledningstimer. Innfasingsperioden avsluttes 25. juli. Etter denne datoen blir timebestilling obligatorisk, avslutter Lars Solnørdal.»

 

 

Se også informasjon på SKO-porten av 25.6.2018 – Innfører timebestilling ved alle skattekontor

 

Vennlig hilsen

Erna Irene Loeng

rådgiver

Skatteetaten (Skatt Midt-Norge)

Innkrevingsavdelingen, Oppfølging SKO

 

Telefon: +47 73 83 46 75

Mobil: +47 481 78 472

erna.loeng@skatteetaten.no

www.skatteetaten.no

 

facebook.com/skattenmin

twitter.com/skattenmin

linkedin.com/company/skatteetaten

[Tilbake]


 Powered by Makeweb