A  A  A

Tidlig start på jakt etter grågås i Leka, Vikna og Nærøy kommuner

Fylkesmannen fastsetter forskrift om jakt på grågås i perioden 26.7 til og med 9.8 for årene 2018-2021 i kommunene Leka, Vikna og Nærøy. Jakten skal organiseres i de enkelte jaktfelt og skal kun skje på dyrket mark fram til ordinær jaktstart. I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 24.00. til kl. 10.00.
Leka kommune har videresendt informasjonen fra fylkesmannen direkte til hvert jaktfelt.


[Tilbake]


 Powered by Makeweb