A  A  A

Tømming av slamavskillere

I uke 32 utfører F & T Tankrens AS tømming av private slamavskillere (septiktanker) i Leka kommune.
PRIVATE SLAMAVSKILLERE I LEKA KOMMUNE TØMMES I UKE 32 2018

 

Utdrag fra FORSKRIFT OM SLAMTØMMINGSGEBYRER FOR LEKA KOMMUNE

§ 4 Abonnentens plikter vedrørende slam
Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.  

§ 5 Slamtømming, tømmefrekvens

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes minst hvert fjerde år. Tette oppsamlingstanker tømmes minst hvert år.

 

TØMMEFREKVENS:

·      Helårsboliger

o   Tank under 4 m3 tømmes hvert år

o   Tank fra 4 m3 og opp tømmes hvert andre år

o   Tank betydelig større enn 4 m3; tømmefrekvens avtales

·      Fritidsbolig og bolig uten toalett tilknyttet slamavskiller

o   Tømmes hvert fjerde år uavhengig av størrelse på tanken

 

Ikke la tank stå åpen ubevoktet- renovatør finner fram og tar av/legger på lokket selv.

 

Tanken etterfylles med vann når slammet er fjernet. Ved første øyekast kan det derfor se ut som den ikke er tømt.

 

Tanker tilhørende fritidsbolig skal også ha tilsyn og tømmes/etterfylles minimum hvert fjerde år. Dette er i henhold til forskrift, og er nødvendig for å holde slamavskillerens funksjoner vedlike.  


Leka kommune 743 87 000 / post@leka.kommune.no


[Tilbake]


 Powered by Makeweb