A  A  A

KUNNGJØRING

Søknad om biomasseutvidelse av akvakulturlokalitet


I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Kommune: Leka 

Søker: Marine Harvest Norway AS 


Org.nr: 959 352 887 

Søknaden gjelder: Biomasseutvidelse av akvakulturlokalitet 

Lokalitet: 30537 Steinsflesa

Kartref: N 65˚ 8.070' Ø 11˚ 30.939ʼØ (Midtpunkt flåte) 


Kontaktperson: Marine Harvest v/ Jonathan Vaz Mobilnr: 95221462 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Leka kommune, Leknesveien 67 og på kommunens hjemmesider (www.leka.kommune.no). 
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. (24.10.2018)

[Tilbake]


 Powered by Makeweb