A  A  A

Ledig stilling i Leka kommune

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER / BARNEHAGEASSISTENT
LEKA BARNEHAGE

Ledig stilling som vikar for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent

 

Leka kommune lyser ut 50% vikarstilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka barnehage fra 13.november 2018 til 31.desember 2019.

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
 • Delta i utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
 • Ha oversikt over planer og daglige aktiviteter
 • Være med på å opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig
 • Evne til fleksibilitet
 • God kommunikasjonsevne og norskferdighet
 • Evne til å vise omsorg
 • Evne til å mestre varierte oppgaver
 • Evne til å ta initiativ og aktivisere barn
 • Beherske relevant dataverktøy

 

Utdanning:

 • Barne- og ungdomsarbeider / annen pedagogisk utdanning.

 

 

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Det kan bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

 

Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536

 

Søknadsfrist:15.oktober-18

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb